Перелік витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу.

     Наказом Міндоходів України від 30 грудня 2013 року № 885 затверджено «Узагальнюючу податкову консультацію щодо переліку витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу».

       Відповідно до пункту 178.3 статті 178 Податкового кодексу адвокати як особи, які провадять незалежну професійну діяльність, мають право на вирахування з суми отриманого доходу документально підтверджених витрат, необхідних для провадження їх незалежної професійної діяльності.

    Наказом ДПС України від 24 грудня 2012 року № 1185 «Про затвердження Узагальнюючої консультації щодо деяких питань оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів)»  визначено відповідний перелік витрат, які можуть бути враховані для визначення сукупного чистого доходу фізичними особами при здійсненні незалежної адвокатської діяльності.

    Правовідносини у сфері надання безоплатної правової допомоги регулюються Законом України «Про безоплатну правову допомогу» № 3460-VI від 02 червня 2011 року. Згідно із статтею 15 Закону суб'єктами надання безоплатної вторинної правової допомоги є адвокати,  включені  до  Реєстру  адвокатів,  які  надають безоплатну  вторинну  правову  допомогу  на  постійній  основі  за контрактом та адвокати,  включені  до  Реєстру  адвокатів,  які  надають безоплатну вторинну  правову  допомогу  на  тимчасовій  основі  на підставі договору.

        Постановою КМУ України від 18 квітня 2012 року № 305 затверджено «Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу» встановлено розмір та порядок оплати діяльності суб’єктів з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Пунктом 5 Порядку зазначено, що за наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням безоплатної вторинної правової допомоги на проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного), на пально-мастильні матеріали відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, - у разі використання власного транспортного засобу через об’єктивну неможливість (нічний час, відсутність транспортного сполучення) прибути у визначений час до місця конфіденційного побачення із затриманою особою за допомогою транспорту загального користування. Відшкодування таких витрат здійснюється один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця.

      Документами, що підтверджують використання транспорту загального користування, можуть бути відповідно проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про оплату вартості проїзду.

     У випадку використання власного транспортного засобу, у випадках передбачених законодавством, цими документами можуть бути копія реєстраційного документа на транспортний засіб, копія посвідчення водія,квитанція (чек) на придбання паливно-мастильних матеріалів на загальну суму, не меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню.