Адміністративне право

    Нашим основним завданням є представництво інтересів Клієнта з метою захисту його прав,свобод та законних інтересів від порушень з боку органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їхніх посадових і службових осіб або інших суб’єктів, які здійснюють владні управлінські функції.

Ми раді, будемо, допомогти Вам у питаннях, що пов’язані із:

- спорами  фізичних  чи  юридичних  осіб  із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень (нормативно-правових актів чи правових актів індивідуальної дії), дій чи бездіяльності;

- спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання  пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг;

- спорами з приводу прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби;

- спорами між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої  компетенції  у сфері управління, у тому числі делегованих повноважень;

- спорами, що виникають з приводу укладання, виконання,припинення, скасування чи визнання нечинними адміністративних договорів;

- спорами за зверненням суб'єкта владних повноважень у випадках, встановлених Конституцією та законами України;

- спори щодо правовідносин, пов'язаних з виборчим процесом чи процесом референдуму.