Реєстрація будь-яких змін у процесі підприємницької діяльності

- Зміна найменування юридичної особи           - 1500грн.

- Зміна місцезнаходження юридичної особи

                    - в тому ж районі                     - 1000грн.

                    - в інший район                         - 2000грн.

- Зміна керівника юридичної особи                 - 700грн.

- Зміна видів економічної діяльності (КВЕД)    - 400грн.

- Зміна складу засновників (учасників)           - 800грн.

- Зміна розміру статутного капіталу                 - 700грн.

- Зміна прізвища (імені, по-батькові) ФОП       - 700грн.

- Зміна місця проживання ФОП

                    - в тому ж районі                     - 700грн.

                    - в інший район                         - 1200грн.


Перереєстрація ТОВ

Під час здійснення господарської діяльності суб’єктами господарювання (акціонерними товариствами (далі - АТ), товариствами з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ), фізичними особами-підприємцями (далі - ФОП)), їх керівними органами приймаються різні управлінські рішення, що викликані:

 •  зміною стратегічного завданням, які поставлені перед підприємством;
 •  зміною основних напрямків діяльності;
 •  зміною тактики управління суб’єктом господарювання, вдосконаленням процесу прийняття керівних  рішень;
 • змінами в законодавстві;
 • пристосуванням до нових вимог ведення комерційної діяльності.

Ухвалення та прийняття рішень, керівними органами суб’єкта господарювання, часто є підставою для їх реєстрації в спеціально уповноважених державних органах. Такими рішеннями можуть бути:

 • зміна основних напрямів діяльності (зміна КВЕДів);
 • зміна найменування юридичної особи;
 • зміна засновників (учасників) юридичної особи;
 • зміна керівника юридичної особи;
 • зміна місцезнаходження юридичної особи ;
 • зміна відомостей про фізичну особу-підприємця.

Це можуть бути й інші зміни, що є підставою для реєстрації, відповідно до чинного законодавства.

Зміна директора ТОВ, засновників або місцезнаходження юридичної особи

В залежності від характеру змін, у процесі здійснення підприємницької діяльності, вони поділяються на:

 1. зміни до відомостей про юридичну особу/фізичну особу-підприємця,  які містяться в Єдиному державному реєстрі (наприклад зміна директора ТОВ, зміна прізвища та/або імені ФОП);
 2. зміни до установчих документів юридичної особи (наприклад зміна засновників, зміна юридичної адреси ТОВ).

Іншими словами  все це називають перереєстрація ТОВ, АТ, ФОП і т.д.
Державна реєстраційна служба України (далі-ДРСУ) – є спеціально уповноваженим органом з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, із наданням їй статусу центрального органу виконавчої влади.

З метою детального ознайомлення із порядком державної реєстрації змін, вимог до оформлення документів, які подаються державному реєстратору, Ви можете зв’язатись із нашим фахівцем у даній галузі, заповнивши графу «зворотній зв'язок» та виклавши суть запитання або просто зателефонувати нам.

Запитуючи нас та отримуючи відповідь ми, тим самим, підносимо рівень правової освіти, культури в суспільстві.

Будь-яка консультація здійснюється на безоплатній основі!