Цивільне, сімейне, трудове право

Сімейне та спадкове право.

Жінка  та чоловік мають рівні права і обов'язки у сімейних відносинах, шлюбі та сім'ї.

                                     частина 6 стаття 7 Сімейного кодексу України

   З метою дотримання таких загальних засад регулювання сімейних відносин, як справедливість, добросовісність, розумність та відповідно до моральних засад суспільства, наші фахівці покликані захищати Ваші законні права та інтереси.

     Ось, далеко не весь перелік послуг, що ми готові Вам запропонувати:

-  представництво інтересів Клієнта у справах, що пов’язані із спорами про  розірвання шлюбу, про визнання шлюбу недійсним, про стягнення аліментів, про збільшення чи зменшення розміру  аліментів, справ про участь у вихованні дитини, справ про позбавлення батьківських прав, про поновлення батьківських прав, про поділ майна подружж;.

-  підготовка проектів шлюбних контрактів та інших видів договорів між подружжям;

-   консультації з усиновлення, встановлення опіки та піклування;

-   консультації що стосуються оформлення спадщини;

-   оформлення спадщини та отримання Свідоцтва про право на спадщину;

-   представництво інтересів Клієнта в судах у спадкових справах;

-   усунення від спадкування;

-   успадкування корпоративних прав;

-   визнання права власності на спадщину;

-   представництво Ваших інтересів в Реєстраційній службі України та її структурних підрозділах.

Трудове право.

Право громадян України:

  • на працю;
  • на вільний вибір професії, роду занять і роботи;
  • оплату праці, матеріальну допомогу в разі безробіття;
  • на здорові і безпечні умови праці;
  • відпочинок;
  • на матеріальне забезпечення в порядку соціального страхування в старості, а також у разі хвороби, повної або часткової втрати працездатності;
  • на матеріальну допомогу в разі безробіття;
  • звернення до суду для вирішення трудових спорів незалежно від характеру виконуваної роботи або займаної посади.

     Ми готові забезпечити Вас кваліфікованим правовим супроводом, що стосується захисту Ваших прав та законних інтересів у сфері трудових відносин.